طراحی چهره

ژانویه 6, 2018
وسایل مورد نیاز سیاه قلم

طراحی چهره : وسایل مورد نیاز سیاه قلم بخش 2

ادامه این مقاله … بخش دوم وسایل مورد نیاز طراحی مدادهای کنته سافت ، کنته هارد و کنته b3 پاریس : مداد کنته b3 مارک کنته […]
ژانویه 6, 2018
طراحی و نقاشی چشم با ارزش خطی

ارزش خطی در طراحی چهره و نقاشی با مداد

ارزش خطی : اهمیت ارزش خطی در طراحی و نقاشی به قدری مهم می باشد که می توان گفت یکی از مهم ترین مباحثی است که […]
ژانویه 6, 2018
طراحی و نقاشی هاشور چشم از روی عکس

طراحی چشم و سایه هاشور چشم از روی عکس

بخش دوم : طراحی و سایه چشم از روی عکس تکنیک : هاشور سیاه قلم در 10 مرحله ابزار : مداد b6 و b2 استدلر لوموگرام […]
ژانویه 6, 2018
وسایل مور نیاز طراحی

طراحی چهره : ابزار طراحی مورد نیاز سیاه قلم

وسایل مورد نیاز طراحی نقاشی سیاه قلم یکی از زیباترین شاخه های هنرهای تجسمی است که در واقع می توان آن را به نوعی مادر نقاشی های […]